• Tieto ilmastotoimien nettopäästöistä ja nettoenergiasta parantaa tuloksia.
  • Tieto ilmastotoimien nettopäästöistä ja nettoenergiasta parantaa tuloksia.
  • Tieto ilmastotoimien nettopäästöistä ja nettoenergiasta parantaa tuloksia.
  • Tieto ilmastotoimien nettopäästöistä ja nettoenergiasta parantaa tuloksia.
  • Tieto ilmastotoimien nettopäästöistä ja nettoenergiasta parantaa tuloksia.

Tieto ilmastotoimien nettopäästöistä ja nettoenergiasta parantaa tuloksia.

Nettoenergia ry
on perustettu parantamaan osaamistamme ilmastonsuojelussa.

Nettoenergia ry kerää tietoja ja edistää osaamista, joiden tuella voidaan oppia tunnistamaan ilmastonsuojeluun esitettävien eri keinojen aidot suorituskyvyt ja näin edistää ilmastonmuutoksen hillintätoimien valintaa ja kohdentamista tuottamaan nykyistä varmemmin aitoja tuloksia ilmaston hyväksi.

Kun aikaa on vähän, on nopeasti tunnistettava, varmennettava ja toteutettava parhaiten vaikuttavat toimet. Ilmastolla ei ole aikaa odottaa virheiden huomaamista ja korjaamista.

Huomattava osa nykyisistä ilmastonmuutoksen hillintään tarkoitetuista toimista keskittyy uusiutuvan energian tuottamiseen, mutta ei kiinnitä tarpeellista huomiota todellisuudessa saavutettaviin päästöjen nettovähennyksiin.

Nettovähennysten selvittämiseen tarvitsemme laskentatyökaluja, muutamia uusia tietokantoja energian tuotanto- ja käyttötapojen tehokkuuksista ja eri vaiheiden päästövaikutuksista sekä niiden keskinäisten yhteyksien mallintamista.

Mitä on nettoenergia?

Energiankulutus, energiantuotantotapa tai energialaji yksinään eivät ole tärkeitä, vaan nettoenergia. Nettoenergia on hyötykäyttöön saatava energia (Energy Return) vähennettynä ko. energian tuottamiseen, jalostamiseen ja kuljettamiseen kuluvalla energialla (Energy Invested).

Nettoenergia voidaan esittää suhteellisella suureella ERoEI, joka on Energy Return on Energy Invested. Eri energiamuodoilla ja järjestelmillä tämä on hyvinkin erilainen ja esim. öljyllä se on pienenemässä, kun joudutaan käyttämään vaikeammissa paikoissa olevia öljylähteitä.

Lue lisää nettoperustaisen laskentatyökalun kehittämisestä

Nettoenergiaan vaikuttavia tekijöitä

Uusimmat artikkelit

Nettoenergia, -päästöt ja -kustannukset

                                       …
Ilmastotyöhön vauhtia korjaamalla päättelyvirheet

Hirvet hotkivat hiilinielua

Timo Kalema Suomen hiilidioksidipäästöt olivat vuonna…
Tieto ilmastotoimien nettopäästöistä ja nettoenergiasta parantaa tuloksia.

Hyvä ja paha turve

Timo Kalema                                 …

Geolämmön potentiaali Helsingissä

Timo Kalema                                 …

Nettoenergia ry:n tavoitteista kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita jäseniksi!

Nettoenergia ry:ssä tehtävällä työllä on tarkoitus edistää ilmastonmuutoksen hillintätoimien valintaa ja kohdentamista tuottamaan nykyistä varmemmin aitoja tuloksia ilmaston hyväksi. Liity joukkoomme parantamaan ilmastonsuojelua tiedoilla, joilla uskomukset voidaan korvata!

Lue lisää jäsenyydestä