Kaukolämmitysjärjestelmä ja sen energiatase

Kaukolämmitys on kaupunkien energiatehokas lämmitystapa. Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa tuotettava kaukolämpö on sähkön tuotannon hukkalämpöä eli lauhdutuslämpöä, joka muutoin menisi hukkaan. Pieni tehohäviö sähkön lauhdutustuotantoon verrattuna aiheutuu siitä, että kaukolämmön tuotannossa lauhdutuslämpötila on korkeampi kuin puhtaassa lauhdetuotannossa, jossa jäähdytykseen käytetään meri- tai järvivettä.

Kuvat 1 – 3 esittävät kaukolämmitysjärjestelmiä ja kuva 4 yhdistetyn sähkön- ja  lämmöntuotannon energiatasetta suhteessa sähkön ja lämmön erillistuotantoon.

Kaukolämmitysjärjestelmä ja sen energiatase
Kaukolämmitysjärjestelmä ja sen energiatase
Kaukolämmitysjärjestelmä ja sen energiatase
Kaukolämmitysjärjestelmä ja sen energiatase