Tieto ilmastotoimien nettopäästöistä ja nettoenergiasta parantaa tuloksia.

Keskeisiä asioita päästöjen vähentämisessä

Seuraavassa on lyhesti lueteltu asioita, jotka ovat tärkeitä mietittäessä haitallisten ilmastopäästöjen vähentämistä.

1. Tieteen tulosten mukaan ilmastonmuutos tosiasia, jota pitää nopeasti torjua kustannustehokkaasti. Ilmastonmuutos aiheuttaa ympäri maailmaa suuria vahinkoja.

2. Torjunnassa ovat käytettävissä energian säästö, vähäpäästöinen energian tuotanto ja nielut. Marginaalinen merkitys toistaiseksi on energian varastoinnilla. 

3. Päästövähennyksiä tulee kohdentaa isoihin päästölähteisiin, joita ovat mm. rakennusten energiankäyttö, liikenne, teollisuus ja maatalous.

4. Eri toimien kustannustehokkuus (€/säästetty CO2-tonni) on hyvin erilainen. McKinseyn raportissa haarukka on hyvin kannattavien toimien kustannuksesta -100 €/CO2-tonni hyvin kalliisiin toimiin 50 €/CO2-tonni. Negatiivinen kustannus tarkoittaa, että toimi on kannattava. Edelliseen ryhmään kuuluu arkisia asioita, kuten valaistuksen tehostaminen, lämmön talteenotto, lämpöpumput ja lämmön eristyksen parantaminen. Jälkimmäiseen kalliiseen ryhmään kuluu mm. hiilidioksidin talteenotto savukaasuista. Kustannukset ovat kuitenkin tapauskohtaisia ja niitä ei voi yleistää.

5. Eri toimien käyttöönotto tapahtuu hyvin erilaisille nopeuksilla. Tuulivoimaloita ja biolämpökeskuksia voidaan rakentaa muutamassa vuodessa, mutta uusien ydinvoimaloiden tai täysin uusien teknisten ratkaisuiden käyttöönotto voi viedä kymmeniä vuosia.

6. Puun polttaminen on hiilidioksineutraalia pitkällä tähtäyksellä, jos päästönielut ovat riittävän suuret. Lyhyellä tähtäyksellä puun poltosta syntyy enemmän hiilidioksidia energiayksikköä kohti kuin kivihiilen poltosta.

7. Puun polttoa lukuunottamatta uusiutuva energia (tuulienergia, aurinkosähkö, ympäristön lämpö hyödynnettynä lämpöpumpulla) ovat itsessään vähäpäästöisiä. Uusiutuvan energian vähäpäästöisyys kokonaisuudessaan riippuu kuitenkin ratkaisevasti siitä mitä energiaa uusiutuva energia korvaa. Jos esim. tuulienergia korvaa kivihiililauhdesähköä, se on vähäpäästöistä energiaa, mutta jos se korvaa ydinvoimaa, se ei vähennä hiilidioksidipäästöjä ollenkaan. Uusiutuvan energian päästövaikutusta ei voi käsitellä itsenäisesti, vaan sen päästövaikutus riippuu aina siitä, mitä energiaa se korvaa.

8. Tekniikat kehittyvät eri vauhdilla. Ei ole ollenkaan varmaa, että sähköauto olisi autoilun ainoa lopullinen tekniikka. Myös kaasuautot ovat mahdollisia.

9. Sähkön varastointi on nykytekniikalla kallista ja tehotonta. Akkujen hinta on muutamia satoja euroja/kWh. Yhden MWh:n akku voisi näin maksaa muutaman satatuhatta euroa. Olkiluodon ydinvoimala tuottaa noin 3 sekunnissa yhden MWh:n verran sähköä, joten yhden MWh:n sähkövaraaja on sähköntuotantojärjestelmässä mopoluokan kallis ratkaisu toistaiseksi. Jos sähkön varastointikustannus alenee olennaisesti, aurinkosähkön potentiaali Suomessa kasvaa huomattavasti, koska valtaosa Suomen auringonsäteilystä tulee keväällä ja kesällä.

10. Erittäin halpa ja tehokas päästöjen alentamiskeino on ihmisten käyttäytymisen muuttuminen, toivottavasti mm. valistuksella ja motivoinnilla. Esim. kohtuullinen sisälämpötila ja veden kulutus asunnoissa, julkisen liikenteen käyttäminen ja lihan syönnin vähentäminen ovat esimerkkeinä tällaisesta.

 

                                                                      Timo Kalema