Lämpöpumppu

Lämpöpumppu on koneistona sama kuin jääkaapin ja pakastinen kylmäkone. Laitteen käyttötarkoitus määrää nimen. Lämpöpumppu on höyrystyskoneisto, jossa sopivassa lämpötilassa höyrystyvä kylmäaine sitoo lämpöä lämmönlähteestä, joka voi olla ulkoilma, maa, vesistö, jäteilma, jätevesi tai muu sopivassa lämpötilassa oleva energianlähde. Kompressori puristaa kylmäainehöyryn hyörystimen matalasta lämpötilasta ja paineesta lauhduttinen korkeaan lämpötilaan ja paineeseen, josta lämpö siirtyy hyötykäyttöön. Kuristusventtiili tarvitaan laskemaan kylmäaineen paine lauhduttimen korkeasta paineesta höyrystimen matalaan paineeseen.

Lämpöpumpun lämpökerroin on lauhduttimesta saadun lämmön suhde kompressoriin syötettyyn sähköön. Se riippuu laitteista ja ennen kaikkea lauhtumis- ja höyrystymislämpötiloista. Kun em. lämpötilaero on pieni, myös lämpökerroin on korkea. Lämpökerroin on tyypillisesti 2,5 – 4. Lämpöpumppu tuottaa siis lämpöä moninkertaisesti suhteessa sen sähkökulutukseen.

Lauhtumisen ja höyrystimen lämpötilat ja paineet riippuvat sovellutuksesta ja kylmäaineesta. Kuvan esittää eräitä mahdollisia arvoja.

Lämpöpummpu - Lauhtumisen ja höyrystimen lämpötilat ja paineet riippuvat sovellutuksesta ja kylmäaineesta. Kuva esittää eräitä mahdollisia arvoja.