Nettoperustaisen laskentatyökalun kehittäminen

Välillisiä ilmastovaikutuksia ilmenee jo ennen energian varsinaista tuotantovaihetta kaikessa laitevalmistuksessa ja esimerkiksi puupellettien tuotannossa. Kaikki energian tuottaminen kuluttaa itsekin energiaa, joka pitää tuottaa jossakin haittoineen. Tuotantovaiheen jälkeen energiaa kuluu ja ilmastovaikutuksia aiheutuu energian siirrossa, jakelussa ja mahdollisen varastoinnin häviöissä. Nämä seikat on toistaiseksi sivuutettu.

Usko pelkän uusiutuvuuden kykyyn ratkaista energiantuotannon ilmastohaitat elää vahvana. Niinpä huomattava osa nykyisistä ilmastonmuutoksen hillintään tarkoitetuista toimista keskittyy tietynlaisen uusiutuvan energian tuottamiseen, mutta ei kiinnitä tarpeellista huomiota sillä todellisuudessa saavutettaviin päästöjen nettovähennyksiin, siis itse päämäärään.

Näin on käynyt Saksassa. Se päätti energiakäänteestään vuoden 2011 hallituskiistan tuloksena äkisti ja ilman kunnon ennakkovalmisteluja. Kun tasatuottoista ydinvoimaa korvataan tuotannoltaan katkeilevalla aurinko- ja tuulivoimalla, tarvitaan siellä yhä myös lähes kaikkia hiili- ja kaasuvoimaloita. Siksi maan päästöt ovat koko energiakäänteen ajan olleet suuremmat kuin vuonna 2009.

Emme Suomessakaan ole vielä kattavasti selvittäneet hankekohtaisia nettopäästöjä emmekä tiedä edes kaikkien hankkeiden ilmastovaikutuksen suuntaa. Eräiden uskonvaraisesti aloitettujen energiahankkeiden vaikutus onkin osoittautunut nettopäästöjä lisääväksi. Ne vaikeuttaisivat omaa ponnisteluamme lämpenemiskehityksen hidastamiseksi.

Nettovähennysten selvittämiseen tarvitsemme laskentatyökaluja, muutamia uusia tietokantoja energian tuotanto- ja käyttötapojen tehokkuuksista ja eri vaiheiden päästövaikutuksista sekä niiden keskinäisten yhteyksien mallintamista. Osa pohjatiedoista on jo saatavilla mm. hiilijalanjälkien laskentamalleista ja tietokannoista.

Nettoenergia ry:ssä tehtävällä työllä on tarkoitus edistää ilmastonmuutoksen hillintätoimien valintaa ja kohdentamista tuottamaan nykyistä varmemmin aitoja tuloksia ilmaston hyväksi. Liity joukkoomme parantamaan ilmastonsuojelua tiedoilla, joilla uskomukset voidaan korvata!