Nettoenergia, -päästöt ja -kustannukset

                                                                                                       16.9.2021

Timo Kalema

Nettoenergiahankkeessa koottua tietoa on seuraavassa liitteessä. Siinä käsitellään lyhyesti mm. 

  • Nettoenergian määritelmä Energy return/Energy Input (ERoEI). Tavoitteen pitäisi olla mahdollisimman suuri ERoEI.
  • Energia tuotannon tehotiheys. Esim. vesivoiman tehotiheyttä heikentää olennaisesti tarvittavien varastoaltaiden suuri koko
  • Päästöjen alentamisen kustannukset jaa tehokkuus
  • Aurinkoenergian potentiaali Suomessa
  • Tuulienergian pysyvyyskäyrä ja tuulienergia suhteessa sähköntarpeeseen Suomessa
  • Isot lämpöpumput
  • Joitakin johtopäätöksiä

Loppuraportointi-NE-8-6-2021-TK