Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kiinnostuksen jäsenyyteen voi ilmaista viereisellä lomakkeella tai viestillä osoitteeseen info@nettoenergia.fi.

Nettoenergia ry:n tarkoituksena on ilmastonmuutoksen hillintään tarkoitettujen energiatekniikoiden, hiilinieluratkaisujen, määritys- ja laskentamenetelmien ja muiden keinojen arviointi ja kehittäminen sekä tunnetuiksi tekeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. kerää tietoja ilmastonmuutoksesta, sen hillintäkeinoista ja ilmasto-ohjelmista sekä energiatekniikoista vaikutuksineen kotimaasta ja ulkomailta, arvioi niitä ja kehittää laskentatyökaluja etenkin nettoenergian ja hiilitaseiden myönteisten nettomuutosten edistämiseksi sekä laatii tieteellisiä ja muita artikkeleita ja valistusaineistoa ilmastotehokkaimmiksi osoittautuneiden menettelyjen käytön lisäämiseksi. Yhdistys pitää yhteyttä tutkijoihin, virkamiehiin ja tarpeellisessa määrin poliitikkoihin tuottamiensa tulosten tunnetuksi tekemiseksi.

Jäsenhakemus