Tag Archive for: Tuulienergia

Tuulienergiaa saadaan myös sähkön huippukulutuksen aikaan

Timo Kalema                                                                    12.1.2021

Tuulienergian tuotanto on kasvamassa Suomessa kovaa vauhtia. Energiateollisuuden julkaisemasta tuntidatasta nähdään millainen tuulienergia on suhteessa sähkönkulutukseen ja muuhun sähköntuotantoon eri aikoina.

Kuvassa 1 esitetään tuulienergia sähkönkulutuksen kahden viikon huippujaksolla 27.1 – 10.2.2019, jolloin sähkönkulutus on vaihdellut suunnilleen välillä 10 000 -14 500 MW. Kaksi tuulienergian tuotannon huippua, noin 1700 MW, osuu tälle jaksolle. Aika usein esitetty väite, että sähkön huippukulutuksen aikana ei tuule, ei päde ainakaan vuodelle 2019.

Kuva 2 esittää sähkön kulutuksen ja tuulienergian tuotannon pysyvyyskäyrät samalle kahden viikon jaksolle 27.1 – 10.2.2019. Tuulienergian huipputeho on noin 1700 MW ja keskiteho 650 MW. Sähkönkulutuksen ja tuulienergian tuotannon pysyvyyskäyrien pisteet eivät ole tietenkään saman ajanhetken pisteitä. Käyristä nähdään vain pysyvyyskäyrien muoto kahden viikon aikana.

Liitteessä on kolmelle muulle vuoden 2019 kahden viikon jaksolle eri sähkön tuotantomuotojen tehoja.

Lähde: https://energia.fi/uutishuone/materiaalipankki/sahkon_tuntidata.html#material-view

Kuva 1. Sähkön kulutuksen ja tuulienergian tuntivaihtelu 27.1 – 10.2.2019.

 

Kuva 2. Sähkön kulutuksen ja tuulienergian pysyvyyskäyrät 27.1 – 10.2.2019.

Tuulienergia 2019

Tuulienergian pysyvyys 2019 – 2020

Timo Kalema

Tuulienergian tuotanto lisääntyy vähitellen Suomessa. Sähköntuotannon keskiteho oli Suomessa vuonna 2019 noin 7280 MW. Tuulienergian tuotannon keskiteho oli puolestaan vuonna 2019 noin 650 MW ja vuonna 2020 aikavälillä 1.1 -15.12 noin 820 MW. Vuodessa tuulienergian tuotanto on siis kasvanut noin 25 %.

Tuulienergiaa pidetään ’katkeilevana’ tuotantona. Kuitenkin koko Suomessa tuulienergian tuotanto on tasaisempaa kuin koko sähkön tuotanto. Sen pysyvyyskäyrästä puuttuvat alku- ja loppupään jyrkät huiput. Koko Suomen tasolla tuulienergian tuotanto on suhteellisen lineaarinen.

Lähde: https://energia.fi/julkaisut/materiaalipankki/sahkon_tuntidata.html#material-view