Timo Kalema                                                                                                                            3-5-2020

Ahti Myllymäki on tehnyt kandidaatintyön Aalto-yliopiston  Insinööritieteiden kandidaattiohjelmassa aiheesta Teollisen kokoluokann lämpöpumput Suomen kaukolämmön tuotannossa.

Työssä käsitellään lämpöpumppujen soveltuvuutta kaukolämmitykseen ja erityisesti kaukolämmityksen vaatimiin suuriin lämpötehon tarpeisiin soveltuvia lämmönlähteitä. Työ on kokonaisuudessaan alla olevassa linkissä.

Lämpöpumput soveltuvat hyvin teknisesti kaukolämmön tuotantoon. Niillä päästään noin 90 asteen lauhtumislämpötilaan, millä voidaan hoitaa suuri osa vuoden lämmitystarpeesta. Ongelma ovat riittävän tehokkaat lämmönlähteet, joiden lämpötila on talvella riittävän korkea ja joista on saatavissa riittävä lämpöteho. Toistaiseksi Suomessa tehokkain ratkaisu on ollut lämmön talteenotto jätevedestä. Merivesi olisi potentiaalinen lämmönlähde, mutta Suomessa sen lämpötila on talvisin matala lämpöpumpun lämmönlähteeksi. Matalassa lämpötilassa on höyrystimen jäätymisriski ja myös alhainen lämpökerroin. Erilaiset maalämpö- ja hukkalämpösovellutukset ovat potentiaalisia lämmönlähteitä, mutta eivät mitään yleispäteviä ratkaisuja.

Työn yksi johtopäätös on, että lämpöpumppujen käytön edistäminen kaukolämmön tuotannossa vaatii soveltuvien lämmönlähteiden parempaa kartoitusta.

eng_2020_myllymaki_ahti