Tieto ilmastotoimien nettopäästöistä ja nettoenergiasta parantaa tuloksia.

Tuulienergia vuonna 2018 Suomessa

Timo Kalema                                                                                                                                                          29.3.2020

Energiateollisuus julkaisee tietoja Suomen sähköntuotannosta ja sähkönkulutuksesta sekä vuosienergioina  /1/ että tuntidatana /2/. Vuonna 2018 Suomen sähköntuotanto oli 67 TWh, josta tuulienergian osuus on 9 % (noin 6 TWh), mikä on vuoden keskitehona noin 690 MW (kuva 1).

Tuulienergiasta on joskus sellainen kuvitelma, että tuulisina päivinä saadaan energiaa, mutta sitten on pitkiä jaksoja, jolloin tuulienergia ei tuota mitään. Kun puhutaan, että tuulienergian huipun käyttöaika on esim. 30 %, tulee ajatus, että tuulienergia tuottaa 30 % vuodesta täyttä tehoa ja seisoo 70 % ajasta tuottamatta mitään.

Vuoden 2018 sähköntuotannon tuntidatasta /2/ näkyy, että Suomen tuulienergian tuotantoteho on melko lineaarinen välillä 0 – 2000 MW keskitehon ollessa noin 690 MW. Sen pysyvyyskäyrä melko lailla samanmuotoinen kuin vesivoiman, jonka tuotantomäärä on noin kaksinkertainen tuulienergiaan verrattuna (kuva 2).

Sähkön tuotantoteho vaihtelee vuoden 2018 aikana noin välillä 6000 – 10 000 MW niin, että kesällä tuotantoteho on pienin. Tuulienergian tuotantoteho vaihtelee puolestaan koko vuoden melko tasaisesti välillä 0 – 2000 MW (kuva 3). Vuositasolla tuulienergian tuotanto on siis melko tasaista.

Tuulienergiasta on selvästikin tulossa merkittävä sähköntuotantomuoto Suomeen.  

Lähteet:

  1. https://energia.fi/julkaisut/materiaalipankki/energiavuosi_2018_-_sahko.html#material-view
  2. https://energia.fi/julkaisut/materiaalipankki/sahkon_tuntidata.html#material-view

 

Kuva 1. Suomen sähköntuotanto vuonna 2018 /1/.  

 

Kuva 2. Tuulienergian,vesivoiman, sähkön tuotannon ja sähkön tuonnin pysyvyyskäyrien muodot vuodelle 2018 tuntidatasta /2/ laskettuina. Käyrien pisteet ovat eri ajanhetkien tehoja ja käyristä nähdään vain pysyvyyden muoto kullekin tuotantotavalle.

 

 

Kuva 3. Sähkön tuotantotehon ja tuulienergian ajallinen vaihtelu vuonna 2018.